Ελεήμων αληθινά είναι …

“Ελεήμων αληθινά είναι όποιος δίνει απο την καρδιά του, απο μιά καρδιά γεμάτη αγάπη.Αληθινά ελεήμων είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νού και τα χείλη.Όποιος σέβεται την αξία Άνθρωπος στον καθένα.Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά.Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω απο την καρδιά του.”
~ Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Έχει απόλυτο δίκιο… Πόσο δίκιο..

«Γράφω ποιήματα επειδή εξακολουθώ να μη ζω ωραία. Αν ζει κάποιος πάρα πολύ ωραία δεν διακόπτει αυτή την απόλαυση, να κάνει αυτό το βασανιστικό πράγμα, γιατί αυτή είναι μία βασανιστική ιστορία, δεν είναι ψυχαγωγία, δεν ψυχαγωγείται κανείς, άλλο αν νιώθει τέρψη ή μια φτερωτή ανακούφιση, άσχετα αν τον κυνηγάει αν είναι καλό ή δεν είναι, δεν τελειώνει ποτέ αυτή η αγωνία ώσπου να φτάσει εκεί έχει περάσει αρκετές μαύρες ώρες, αρκετές μαύρες νύχτες, σκέψεις»
Κική Δημουλά

Μία νύχτα Σαββάτου…(Μέρος 1ο)

…Και ενώ δάκρυζα,εκείνη με τα δάχτυλα της,απαλά, σκούπισε τα δικά μου δάκρυα και είπε:

Όταν ο ποιητής αισθάνεται,η καρδιά του γεμίζει.Και όταν γεμίσει από συναίσθημα,ξεχυλίζει προς τα έξω και το αισθάνονται όλοι.Και τότε εκείνος γράφει,και δεν το νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι,αλλά μόνο το ότι μπορεί να εκφράσει με γραπτά και με λόγια,ύμνους προς εκείνην…την αγάπη,που λίγοι έζησαν.

Χαμογέλασα και χωρίς να την κοιτάξω απάντησα…

Για εσένα που δεν γνωρίζω ποια είσαι, και που σήμερα είναι η πρώτη και τελευταία φορά που θα με δεις, θα σου δώσω μερικά από τα φλουριά μου,ώστε όταν χρειαστείς κάτι στην ζωή σου, ότι και να είναι αυτό,θα το αγοράσεις με αυτά…

Έπειτα κατέβηκα από το σκαμπό,άφησα το αλκοόλ,πλησίασα εκείνην, έκλεισα τα μάτια χωρίς να δω το πρόσωπο της και της φίλησα απαλά στο μέτωπο.Αναστέναξε…χαμογέλασα…

Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι σκέφτηκα…

Ο ύμνος της αγάπης (Α΄Κορ. κεφ. 13)

Το σταθερό PC Μου έχει χαλάσει με αποτέλεσμα να μην μπορώ να γράψω κάτι.Αντιθέτως θα βάλω ένα κείμενο που πολύ μου αρέσει και και πολύ θα οφεληθεί όποιος οτ κατανοήσει.

1. Εάν υποτεθή, ότι έχω τέτοια ικανότητα, ώστε να εννοώ και να ομιλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπην, έχω γίνει χαλκός που ηχολογάει ή κύμβαλον που αλαλάζει χωρίς να αναδίδη κανένα μουσικόν φθόγγον.

2. Και εάν έχω το χάρισμα της προφητείας και γνωρίζω όλα τα άγνωστα και απόκρυφα μυστήρια και όλην την γνώσιν, που ημπορεί να χωρέση ποτέ ανθρωπίνη διάνοια, και εάν έχω την πίστιν εις όλην της την πληρότητα, ώστε με την δύναμίν της να μετακινώ βουνά, δεν έχω όμως αγάπην, δεν είμαι τίποτε.

3. Και εάν διαθέσω όλα μου τα υπάρχοντα, δια να αγοράσω ψωμιά και θρέψω με τα ίδια μου τα χέρια τους πεινώντας, και εάν παραδώσω το σώμα μου να καή εις την φωτιά, αλλά δεν έχω αγάπην, τίποτε δεν ωφελούμαι.

4. Η αγάπη δείχνει μεγαλοψυχίαν και ανεκτικότητα, είναι ευεργετική και εξυπηρετική. Η αγάπη δεν ζηλεύει και δεν φθονεί. Η αγάπη δεν φέρεται με αλαζονείαν και αυθάδειαν, δεν υπερηφανεύεται και δεν ξιππάζεται.

5. Δεν κάμνει ποτέ τίποτε το απρεπές και άκοσμον, δεν ζητεί εγωϊστικώς τα ιδικά της συμφέροντα, δεν εξερεθίζεται εναντίον του άλλου, δεν βάζει ποτέ κακό στον νου της εναντίον του πλησίον και δεν θέλει να ενθυμήται το κακόν που της έχει κάμει ο άλλος.

6. Δεν χαίρει, όταν βλέπη να γίνεται κάτι το άδικον, και αν ακόμη με αυτό εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της, χαίρει δε όταν βλέπη να επικρατή η αλήθεια.

7. Σκεπάζει και υποφέρει και δικαιολογεί όλα τα μειονεκτήματα και τα ελατώματα του πλησίον, διότι δεν θέλει ποτέ τον εξευτελισμόν του. Πιστεύει και δέχεται με εμπιστοσύνην κάθε τι καλόν δια τον πλησίον. Τα πάντα και πάντοτε ελπίζει δια την διόρθωσιν των παρεκτρεπομένων. Εις όλα δεικνύει υπομονήν απέναντι του πλησίον.

8. Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ, αλλά μένει σταθερά και αιωνία. Είτε χαρίσματα προφητειών υπάρχουν τώρα θα έλθη καιρός, που θα καταργηθούν και δεν θα είναι πλέον χρήσιμα. Είτε χαρίσματα γλωσσολαλιών υπάρχουν, θα παύσουν και δεν θα έχωμεν πλέον την ανάγκην των είτε η επί μέρους γνώσις και επιστήμη των ανθρώπων, και αυτή θα καταργηθή, ως μικράς πλέον σημασίας.

9. Διότι τώρα στον κόσμον αυτόν μερικώς και ατελώς γνωρίζομεν και μερικώς προφητεύομεν. Εχομεν πολύ πτωχήν και περιωρισμένην γνώσιν.

10. Οταν δε εις την μέλλουσαν ζωήν της αιωνιότητος έλθη το τέλειον και πάρωμεν από τον Θεόν την τελείαν γνώσιν, τότε το επί μέρους και περιωρισμένον καταργείται. (Τωρα είμεθα σαν νήπια ως προς την γνώσιν, τότε θα είμεθα ώριμοι και προωδευμένοι σαν άνδρες).

11. Οταν ήμουν νήπιον, σαν νήπιον ωμιλούσα· είχα φρονήματα και σκέψεις νηπίου και σαν νήπιον εσυλλογιζόμουν και έκρινα. Οταν όμως έγινα άνδρας, κατήργησα και αφήκα πλέον τας νηπιώδεις γνώσεις και τον νηπιώδη τρόπον του σκέπτεσθαι. (Εις την παρούσαν ζωήν έχομεν την ατελή και ανανάπτυκτον διάνοιαν και γνώσιν του νηπίου).

12. Διότι τώρα βλέπομεν σαν μέσα σε μεταλλινόν θαμπόν καθρέπτην θαμπά και ακαθόριστα, ώστε να μας μένουν πολλά ασαφή και σκοτεινά, άλυτα προβλήματα και απορίαι, τότε όμως θα ίδωμεν πρόσωπον προς πρόσωπον, φανερά και καθαρά. Τωρα γνωρίζω ένα μέρος της αληθείας, τότε όμως θα αποκτήσω τελείαν επίγνωσιν, θα λάβω τόσον καθαράν και τελείαν γνώσιν, όσον πλήρως και τελείως με έχει γνωρίσει και με ωδήγησεν στον δρόμον της σωτηρίας ο παντογνώστης Θεός.

13. Εις δε την παρούσαν ζωήν, μένει η πίστις, η ελπίς και η αγάπη, τα τρία αυτά, μεγαλύτερα δε μεταξύ αυτών είναι η αγάπη.

Ταξίδι σαν την προσευχή δεν υπάρχει άλλο σε τούτη την γη….

…Όπως στον πόλεμο, στέκονται στρατιώτες, έπεσε μια χειροβομβίδα, σε λίγο έκρηξη, ο αξιωματικός, χωρίς να το σκεφτεί πέφτει πάνω της. Αυτός κομμάτια. Οχτώ παιδιά ζωντανοί. Ούτε βαφτισμένος μπορεί να είναι, ούτε χριστιανός, ούτε για τον Θεό σκέφτηκε ποτέ του, αλλά αυτός είναι χριστιανός. Σαν πύραυλος στον παράδεισο θα πάει…

Πόση αλήθεια περιέχει ετούτο το κομμάτι κειμένου άραγε?Κατά την ταπεινή μου άποψη όλη την αλήθεια!Ο Χριστιανός βλέπετε,δεν ορίζετε από κάτι,ή μία συγκεκριμένη συμπεριφορά αλλά από ένα γενικότερο τρόπο ζωής ο οποίος επιδρά και στην συμπεριφορά του.

“Πραγματικός” Χριστιανός,δεν είναι αυτός που κοκορεύεται για την αγιότητα του.Αν προσέξετε,θα δείτε ότι ούτε ένας άγιος δεν κοκορεύτηκε ποτέ για όσα έκανε.Μάλιστα θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανάξιους να πραγματοποιούν θαύματα και πράξεις πέραν της λογικής.Εάν αυτό δεν είναι ταπεινότητα τότε τι είναι?

Από που προέρχεται όμως η ταπεινότητα?Κατά βάση από την υπακοή,την άρνηση του θελήματος μας δηλαδή,και σαν δυνατό στήριγμα έχει την προσευχή.Τι είχε πει σε σχέση με την ταπεινότητα ο γέρων Παΐσιος…

Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά την συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει την μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρεις, οι αδικίες κλπ. είναι τα καλύτερα νυστέρια για όσους έφταιξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφταιξαν είναι μαχαίρια δημίου, και Μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.