Δεν…

Δεν θα ταιριαξεις με όλους,αλλά θα περπατήσεις βήματα και αποστάσεις. Δεν θα τους ζήσεις όλους,άλλα θα αγαπήσεις τις στιγμές που έζησες μας τους. Και κάθε…