Στους μαθητές μου δίδασκα πάντα μια αρχή…

Στους μαθητές μου δίδασκα πάντα μια αρχή :

Να είστε δυνατοί. Τόσο όσο χρειάζεται ώστε να ξεπεράσετε ένα εμπόδιο. Δυστυχώς οι πολύ δυνατοί, γίνονται πολύ σκληροί. Και μέσα σε σκληρή καρδιά δεν χωράει άνθρωπος άλλος, πόσο μάλλον ο Θεός.

Εκεί χωράει μόνο το Εγώ.

Αυτό είναι η αρρώστια που κάνει τον άνθρωπο χώμα από εκεί που ο προορισμός του είναι να
γίνει Θεός.

-Εκ του Μέγα Θεοδωρου