::Από στάχτη::

Είμαστε δύο ξένοι, από στάχτη φτιαγμένοι, από κάπου μακριά δεμένοι, και τόσα έτη στο μεταξύ χαμένοι. Από στάχτη δάκρυα πάντα κυλάνε, τα σώματα μας χώρια δεν θα ενωθούν ποτέ ξανά και πονάνε, περάσαν τα χρόνια ....

Continue reading