::Μην με αφήσεις ποτέ::

Και σου ζητάω μην με αφήσεις μόνο, όχι ποτέ ξανά. Και σου ζητάω μην με πονάς με τρόπο τέτοιον, όχι ποτέ ξανά. Καθώς όλα κλείνουν…

Τους συγγενείς σου δεν τους διαλέγεις μα τους φίλους σου τους διαλέγεις, καθώς είναι καθρέφτες δικοί σου.

Τους συγγενείς σου δεν τους διαλέγεις μα τους φίλους σου τους διαλέγεις, καθώς είναι καθρέφτες δικοί σου. Και το αίμα νερό δεν γίνεται αλλά όταν…