::Και έτσι είναι ::

Όντως έτσι είναι, για όσα μου είχες πει, η δική μου ζωή, εύκολα κυλά, μακριά σου και σε κενά.. Και τον περισσότερο καιρό, ακόμη νύχτες…