::Ζούμε::

Ζούμε σαν αναμνήσεις, μιας κάποτε μεγάλης αγάπης, σκιές σε ένα μπαλκόνι, ατενίζοντας το άπειρο και κενό. Και εσύ είσαι καλύτερα χωρίς εμένα, εγώ χαμένος σε…