::Χθες::

::Χθες:: Δεν έχει σημασία εν τέλι τι σκεφτόμαστε, μέσα μας βράζουμε – συχνά τσακωνόμαστε, είναι τόσο μάταια όλα όταν σε αγκαλιάζω και κοιμάσαι εκεί, μόνος…