::Είμαστε ξαπλωμένοι::

Είμαστε ξαπλωμένοι, πες μου τι είναι αυτό, αυτό που έχεις μέσα σου, μέσα στην καρδιά σου… Σπάνια μιλάς για το παρελθόν σου, πάντα με το…