Με ρώτησες ποτε θα ξανασυμβεί να περπατήσουμε μαζί.

Με ρώτησες ποτε θα ξανασυμβεί να περπατήσουμε μαζί.
“Οταν θα είμαστε έτοιμοι να αρνηθούμε τον κόσμο και να καούμε μέσα στο πάθος ολοκληρωτικά. Τότε και μόνο έρωτα μου…”
Και ο καθένας μας ξεκίνησε για τον γύρο του κόσμου μέχρι να συναντηθούμε στην μέση ξανά.