::Κάποια νύχτα::

Και υπάρχουν νύχτες, περπατάμε μόνοι μας, άλλου εσύ και πουθενά εγώ. Εκείνες τι νύχτες προσμένουμε, κάποια τυχαία συνάντηση, όμως αυτή δεν συμβαίνει ποτέ. Τότε περιμένω…