Πατέρα Πατέρα….

Και πάντα σε Εσένα έρχομαι ,και πάντα μπροστά Σου γονατίζω,και πάντα παραπονιέμαι είτε για δικά μου ή για άλλων θέματα και σου ζητάω χάρες. Ένα μικρό παιδί. Και πάντα σε ρωτάω,πως θα αντιμετωπίσω τον κόσμο,αφού ....

Continue reading