Αφιερωμένο στην Em Ka

Υπήρξαν φορές,και ακόμη υπάρχουν,που σάστιζα από την ομορφιά σου. Όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Και ενώ εγώ κουραζόμουν να πολεμάω με όλους αυτούς τους…