Με ρώτησες…(Τα Χρονικά της Αγάπης & του Πάθους.)

..γιατί θέλω να γίνω δυνατός.Και σου απάντησα γιατί θέλω να προστατεύσω όλα όσα θα αγαπήσω. Δυνατός στο σώμα,για να αγκαλιάζω και να ζεσταίνω. Δυνατός στο μυαλό ώστε να το έχω καθαρό από την βρωμιά του ....

Continue reading