Μίσησε με…

“Μίσησε με.Γίνε πιο δυνατός.Φθόνησε με.Κατέστρεψε όλους τους ψεύτικους δαιμονικούς παραδείσους και απέδωσε δικαιοσύνη εκεί όπου βασιλεύουν άνομοι.Έπειτα επέστρεψε σε εμένα και νίκησε με!” Έτσι μου…