Τον δρόμο που θα βαδίσεις,θα το βαδίσεις στο μεγαλύτερο του μέρος μόνος.Τις μάχες που θα δώσεις,θα τις δώσεις στο μεγαλύτερο τους μέρος μόνος.Και τότε θα βρεις εκείνη την πριγκίπισσα

που θα πολεμήσει μαζί σου,τους δαίμονες σου.

love_by_ladybirdm.jpg

Γιατί η αγάπη Θοδωρή,δοκιμάζετε κάθε μέρα και κάθε νύχτα…και μόνο η πραγματική αντέχει στην δοκιμασία αυτήν.

– Η Μικρή Πριγκίπισσα Ασίζι,σε εμένα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.