Αυτό ανακάλυψαν 29 κατασκευαστές πλυντηρίων σε σχέση με το τι σκέπτεται ο Embrance κατά την διάρκεια της μέρας.Ακόμη και ο ίδιος απορεί αν ισχύει αυτό…

loledr.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.