Με εξαίρεση 2-3 είδη αποφάσεων, όπως για παράδειγμα του τι σαπούνι πρέπει να μπει στο μπάνιο, οι μεγάλες αποφάσεις πρέπει είναι πάντα δικές σου- του αρσενικού και ΟΧΙ του θηλυκού!Ααν αφήνεις τη σχέση σου να κατευθύνει τις αποφάσεις τοτε η γυναίκα στη σχέση είσαι εσύ. Ξεκάθαρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.