Με ρώτησες ποτε θα ξανασυμβεί να περπατήσουμε μαζί.
“Οταν θα είμαστε έτοιμοι να αρνηθούμε τον κόσμο και να καούμε μέσα στο πάθος ολοκληρωτικά. Τότε και μόνο έρωτα μου…”
Και ο καθένας μας ξεκίνησε για τον γύρο του κόσμου μέχρι να συναντηθούμε στην μέση ξανά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.