Εγώ δεν είμαι στα αλήθεια…

Εγώ δεν είμαι στα αλήθεια φίλος με κανέναν,

και ούτε μπορούσα ποτέ να λύνω των άλλων τα προβλήματα,

είναι μέγα λάθος που οι άνθρωποι έρχονται σε εμένα,

για αυτό και εγώ τους διώχνω  γρήγορα…

Εγώ είμαι φίλος μόνο με τα άστρα,

τα ψέματα των θνητών αιώνες ποία τα χόρτασα,

όταν πολέμησα για πρώτη φόρα τους δαίμονες,

ακόμη και με βοήθεια άλλων την μάχη έχασα…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.