Μετά από τόσους αιώνες και τόσες ζωές πάντα καταλήγω στα ίδια συμπεράσματα…

Μετά από τόσους αιώνες και τόσες ζωές πάντα καταλήγω στα ίδια συμπεράσματα . Οι άνθρωποι που το μόνο που μπόρεσαν να σου δώσουν ήταν μια αγκαλιά σου προσέφεραν τα πιο πολλά από όλους . Αυτά ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *