Μετά από τόσους αιώνες και τόσες ζωές πάντα καταλήγω στα ίδια συμπεράσματα . Οι άνθρωποι που το μόνο που μπόρεσαν να σου δώσουν ήταν μια αγκαλιά σου προσέφεραν τα πιο πολλά από όλους . Αυτά ..

Next Post Previous Post