Εγώ δεν είμαι στα αλήθεια φίλος με κανέναν, και ούτε μπορούσα ποτέ να λύνω των άλλων τα προβλήματα,

είναι μέγα λάθος που οι άνθρωποι έρχονται σε εμένα,

για αυτό και εγώ τους διώχνω  γρήγορα…

Εγώ είμαι φίλος μόνο με τα άστρα,

τα ψέματα των θνητών αιώνες ποία τα χόρτασα,

όταν πολέμησα για πρώτη φόρα τους δαίμονες,

ακόμη και με βοήθεια άλλων την μάχη έχασα…

Next Post Previous Post