Έτσι οδηγάνε ρε κότες οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ άντρες (σαν εμένα δηλαδή)

Έτσι οδηγάνε ρε κότες οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ άντρες (σαν εμένα δηλαδή)